Fuktmätning

RBK Auktorisering

Vi är auktoriserade att utföra fuktmätningar i betong enligt RBK metoden. Det innebär att man i nyproduktion kan säga vilket slutligt RF-värde en betongkonstruktion med hög säkerhet kommer ligga under. Många tester och universitetsavhandlingar har behandlat detta och med dessa uppgifter har mätprogrammet tagits fram.

Det kan vara att man ska lägga plastmatta på ett betonggolv, då får den relativa fuktigheten inte överstiga 85% i limmet. Mäter man lägre relativa fuktighet på ekvivalent mätdjup så kommer, efter omfördelning av fukten, inte kritisk RF överstigas i limmet och fuktproblem p.g.a. byggfukt inte uppstå.

Som auktoriserad fuktmätare enligt RBK metoden utför man fuktmätningarna så som metoden föreskriver.

Auktorisationsinnebörd:

Genom godkänd auktorisation intygas att personen till RBK inkommit med dokumentation som styrker nedanstående delmoment.

  • Allmän teknisk kunskap
  • Allmän byggerfarenhet
  • Erfarenhet av fuktmätning för godkänd mätmetod
  • Ämneskunskaper inom fuktmätningsområdet
  • Allmän lämplighet för uppgiften

Fuktindikering

Mätning i betonggolv och källarvägg för att indikera fukt vid läckor alternativt tillskjutande fukt från marken i konstruktionen. Fuktindikeringen lämnar inte ett exakt mätvärde utan det är mer för att jämföra mellan olika områden.

Fuktindikering används med fördel för att se om det behövs dräneras om eller inte. Förhöjda värden på källarväggen under mark tyder på att man behöver åtgärda fuktskyddet. Ligger dräneringsrören för högt, alltså ovanför bottenplattan så kommer ett område upp på väggen hålla ungefär lika mycket fukt som golvet.

Fuktkvotsmätningar

Mätningar i trä, exempelvis i krypgrundar och på vindar. Dessa mätningar utföres även i besiktningar och i samband med fuktronder där Fuktsakkunnig är inblandad i byggprocessen.

Under besikningar i krypgrundar och vindar utförs fuktkvotsmätningar primärt för att skaffa en uppfattning om hur fukten är fördelad över större ytor. Om det är höga fuktkvotsvärden utbrett över hela blindbotten så är problemet i krypgrunden. Är det i stället högre i ett hörn så kan man misstänka att stuprör tillför mycket fukt i det hörnet och då är det det som ska åtgärdas.